Wycieczka po fabryce

Linia produkcyjna Proszek i tabletki / granulki

2
3
4
5

Końcowe wstrzyknięcie sterylizacyjne i końcowe wstrzyknięcie sterylizacyjne

6
10
7
11
8
12
9

Linia do produkcji roztworów doustnych

14
13

Kontrola jakości

Posiadamy zaawansowane urządzenia do testowania i ścisły system kontroli jakości, od surowca do całego procesu produkcyjnego.

15
20
16
19
17
21
18
22

System badawczo-rozwojowy

Ustanowienie nowych produktów badawczo-rozwojowych, innowacyjny system technologii dla chemikaliów.
Ustanowienie systemu wspierania rynku w zakresie zapobiegania chorobom drobiu i zwierząt gospodarskich, opieki zdrowotnej, poprawy i leczenia

23
cate

Osiągnięcia R&D w ostatnich latach:
Odpowiedzialny za 1 krajowy projekt badawczo-rozwojowy i 8 wojewódzkich projektów badawczo-rozwojowych.
Odpowiada za 6 krajowych przygotowań norm branżowych.
6 nowych leków weterynaryjnych i 4 kwalifikacje wstępne.
Zastosowano 9 krajowych certyfikatów patentowych i 3 nowe.
6 osiągnięć technologicznych. 
Dokumenty wydane w ciągu ostatnich 3 lat:
Wydano 31 dokumentów, w tym 8 na SCI, 1 na EI.

Nasi klienci:

2
1
3
6
4
5